REKLAMA

Sejm NA ŻYWO. Dziś o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym (OGLĄDAJ)

|

Sejm NA ŻYWO. Dziś o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym (OGLĄDAJ)

Porządek dzienny 10. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r.

    Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269, 269-A i 292)
– sprawozdawca poseł Zofia Czernow.
     
    Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 305)
– sprawozdawca poseł Jagna Marczułajtis-Walczak.
     
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253)
– uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Sławomir Ćwik, poseł Michał Pyrzyk, poseł Katarzyna Ueberhan.
     
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254)
– uzasadnia poseł Bartosz Romowicz, poseł Mirosław Adam Orliński, poseł Katarzyna Ueberhan.
     
    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr 261)
– uzasadnia poseł Michał Kobosko.
     
    Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz.
     
    Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann.
     
    Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku
     

Pytania w sprawach bieżących
 
Informacja bieżąca
 

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 293 i  )
     
    Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 233 i  )
    – sprawozdawca poseł Monika Rosa.
     

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

fot. nagłówek: Kancelaria Sejmu


24-04-2024


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.